Waarom uit je comfortzone komen zo oncomfortabel is (en wat je daarbij helpt)

Vorige week had ik een afsluitend gesprek met mijn businesscoach. Afsluitend, omdat ik een traject van een jaar afrond. Niet echt afsluitend, omdat ik in juni nog naar een copywritingdriedaagse ga, in november nog naar een event en daarna zie ik wel weer. :-)

Maar het was een goed moment om te kijken naar waar ik nu sta met mijn bedrijf, hoe mijn bedrijf en ikzelf gegroeid zijn de afgelopen jaren en waar mijn grootste uitdagingen liggen voor de komende tijd.

Wat ik besefte tijdens het gesprek, is dat ik dit jaar veel dingen voor de eerste keer heb gedaan.
Zo heb ik voor de eerste keer video’s gemaakt (remember de wapperende handjes), is er nu een coach die voor me werkt, heb ik een assistente-op-afstand (hallo leiderschapskills) en heb ik voor de eerste keer een jaarprogramma gelanceerd.

De uitdaging die nu voor mij ligt is nog meer zichtbaar worden.
Mezelf nog meer laten zien, en natuurlijk vooral ook mijn visie en wat ik te bieden heb.

Ik merk dat ik dat echt spannend vind. Iets in mij blijft het liefst onder de radar. Geen kritiek, geen opmerkingen, geen mensen die mij of mijn aanpak in vraag zouden kunnen stellen.

En tegelijk is er ook een enorm verlangen. Een verlangen om nog meer mensen te bereiken, mensen waarvan ik geloof, neen, wéét dat ik hen echt kan helpen. Zodat ze tenvolle tot bloei kunnen komen in een job die echt bij hen past, of in hun eigen bedrijf. (En daarom doe ik jou op het einde van deze nieuwsbrief ook een nieuw aanbod, een aanbod waar ik al een tijdje op zit te broeden!)

Waarom is uit comfortzone komen (of iets nieuws doen tout court) zo spannend?

- We voelen ons op dat moment bewust onbekwaam. Als we iets nieuws doen voélen we in heel ons lijf ‘ik kan dit nog niet’. En de meeste mensen ervaren dat gevoel als onaangenaam, spannend, misschien soms bijna niet te verdragen.

Wat helpt?
Wees je ervan bewust dat bewust onbekwaam zijn een heel normaal deel is van een leerproces, en dat deze gevoelens er dus bij horen (en ook overgaan als je verder gaat met oefenen en leren).

- Als we buiten onze comfortzone komen, worden oude ervaringen getriggerd.
Wat we ervaren in ons leven (en het meeste effect hebben natuurlijk de ervaringen uit onze prille kindertijd) beïnvloedt hoe we als volwassene de wereld ervaren.
Heb jij geleerd dat de wereld veilig is, en dat alles wel in orde komt (doordat je aan den lijve ervaren hebt dat er voor je gezorgd wordt bv.) dan is dát wat geactiveerd wordt als je een stap uit je comfortzone zet.
Als je daarentegen bewust of onbewust de wereld (of mensen) als onveilig en niet betrouwbaar ervaren hebt, dan worden juist deze onbewuste ervaringen weer actief.
Zelfs als we ons niet bewust zijn van deze oude ervaringen (of misschien zelfs: juíst als we ons daar niet van bewust zijn) zijn dit stoorzenders die ons waarnemen en handelen vertroebelen.

Wat helpt?
Word je bewust van jouw stoorzenders. Telkens als je een emotie voelt die niet in verhouding is met de situatie in het hier-en-nu is er zo’n stoorzender getriggerd. Besef dat je op zo’n momenten de werkelijkheid niet helder kan zien.

- Als we uit onze comfortzone stappen, wordt er aan ons wereldbeeld geschud. Of beter: we schudden zelf aan ons wereldbeeld. Als we iets nieuws doen, zijn er talloze overtuigingen die we in vraag moeten stellen. Zolang we binnen onze comfortzone blijven, kunnen we blijven denken wat we altijd gedacht hebben.

Als ik even naar mezelf kijk dan waren er heel wat overtuigingen over mezelf die ik bij het starten van mijn bedrijf in vraag moest stellen.
‘Ik ben geen ondernemer.’ (Neen? Is dat waar? Je doet het nu wel.)
‘Ik ben niet commercieel.’ (Neen? Kan je zeker zijn dat dat waar is?)
‘Ik heb de zekerheid nodig van een vaste job.’ (Welk effect heeft het op jou, als je dit gelooft?)

Uit onze comfortzone komen vraagt dat we datgene wat we altijd geloofden over onszelf, over anderen en over de wereld herbekijken. En dat is heel onwennig.
Ons brein is er immers op gemaakt om juist steeds meer bewijs te vinden voor datgene wat we al geloven, niet om nieuwe overtuigingen te gaan onderzoeken en aan te nemen (in de psychologie wordt dit confirmation bias genoemd).

Wat helpt?
Onderzoek je belemmerende overtuigingen.
‘Ik ben geen ondernemer.’ Is dit waar? Kan ik zeker weten dat dit waar is? En welk effect heeft deze overtuiging op mij?

Ik wens je heel veel onderzoeksplezier!

terug naar overzicht